​Lasting av parti med ordinære varer for kunder og samlastere.

Vi kjører faste ruter med biler for alle typer gods med lasteevne fra 30-38 tonn og volum opp til 135 m³.

Svein Ivar Aftret

Avdelingsleder Partigods transport