Vi frakter gods og avfall med våre containerbiler i hele Midt-Norge.

Fleksible biler som kjører alt fra tank og bulktransport til flak for å flytte maskiner eller skap for kjøring av ordinært gods.

Jan Ove Aftret

Avdelingsleder Krok/ Kran/ Tank/ Renovasjon