Innsamling av spillolje.

Vi har en egen tankbil med henger for innsamling av spillolje. Med denne kan vi tømme alt av tanker – nedgravde tanker, tanker på skip, så vel som mindre mobile tanker og fat.

Spilloljebilen opererer stort sett i Midt-Norge og Trøndelagsfylkene, men vi har også lengre turer med denne for å hente partier med spillolje som skal til behandling. Vi har regelmessige turer til Møre og Romsdal (Ålesund, Molde og Kristiansund), samt Innherred og Namdalen.

Sven H. Munkhaug

Avdelingsleder Farlig avfall