Vi kan tilby tjenester med ADR-godkjent slamsuger.

Vi kan derfor utføre tømming og kontroll av oljeutskillere, fettutskillere og sandfang. I tillegg kan vi utføre tankrengjøringer, høyttrykksspyling og ADR-transport. Vårt personell tar også vannprøver, ultralydmålinger og tilstandsrapporter av tanker i henhold til gitte krav. Vi har mulighet til å legge inn bedrifter på våre tømmeruter og årlig/halvårlig kontroll av oljeutskiller.

Vi tømmer ukentlig oljeutskillere, sandfang og tanker Trondheim og i kommunene rundt. Våre kunder befinner seg dessuten i områdene fra Østerdalen, Nord-Gudbransdal, Møre og Romsdal og helt opp til Brønnøy og Øvre Namdal i nord.

Sven H. Munkhaug

Avdelingsleder Farlig avfall