EE-avfall (Elektrisk/Elektronisk avfall) er betegnelsen på kasserte produkter som har inneholdt og ledet strøm.

Vi står for hentingen av EE-avfallet fra kommunale gjenbrukstorg og bedriftskunder og utfører transporten frem til behandlingsanlegg.

Sven H. Munkhaug

Avdelingsleder Farlig avfall