Vår visjon er å være en ledende transportbedrift med stabil arbeidskraft og til minimal belasting mot ytre miljø.

Ved å ha et avklart forhold og ellers forståelse til felles verdier, skal Veglo AS sikre en sunn bedriftskultur med rett kvalitet på tjenester og produkter.

Vi har definert ett sett kjerneverdier som skal ligge i bunnen for alt vi foretar oss. Våre verdier respekt, utvikling og åpenhet og ærlighet er et uttrykk for hva vi ønsker å fremme og hva vi ønsker skal kjennetegne vår kultur og vår identitet

Historikken vår i korte trekk

Det som i dag er Veglo AS startet på slutten av 50-tallet som en tradisjonell transportbedrift.

Selskapet bevegde seg gradvis over på avfalls markedet på midten av 70-tallet.

Prosesser og forretningsområder:

  • Renovasjon
  • Farlig avfall
  • Partilast
  • Termo


1959

Etablert som en tradisjonell transportbedrift.


1974

Oljetransportør for OK (forløperen til Statoil)


1977

Innsamling av farlig avfall fra bedrifter.


1983

Etablering av termotransport.


1988

Innsamling av farlig avfall fra kommune & interkommunale selskap.


1989

Oppstart mottak/innsamling glass.


2010

Totalleverandør avfallshåndtering og transport.