Veglo leverer alle typer transport effektivt og miljøvennlig i hele Norge. Vi er også en av landets ledende aktører innen avfallshåndtering.