Avfall

Veglo AS er en av landets ledende aktører innen av håndtering av farlig avfall.

Vår ekspertise er innsamling av farlig avfall – Dette vil si forskriftsmessig henting, transport, sortering og behandling av farlig avfall. Uansett om din bedrift er liten eller stor, fokuserer Veglo AS på kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Vi har over 50 års erfaring i bransjen og alle nødvendige godkjenninger fra Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Farlig avfall er avfall som kan forårsake skader på natur, mennesker og dyr rundt oss. Farlig avfall er eksempelvis, rester av olje, batterier, maling, lakk, løsemidler, andre kjemikalier osv.

I dag går alt farlig avfall til gjenvinning eller til anlegg som sørger for sikker og miljøvennlig destruksjon. Alle foretak som produserer mer enn 1 kg farlig avfall årlig er i dag iht. avfallsforskriften pålagt å levere dette til en godkjent innsamler.

Veglo AS betjener kunder med farlig avfall i hele Trøndelag, samt deler av Nordland, Innlandet og Møre og Romsdal. Vi har muligheten til å hente avfall hvor enn det måtte være behov i disse områdene.