Veglo AS er innsamler av glass- og metallemballasje fra kommuner i Trøndelagsfylkene.

Vi tømmer returpunkter (glassigloer) i flere kommuner. Glass- og metallemballasjen blir så mellomlagret på vårt anlegg før den blir transportert med våre egne biler sørover til Sirkel AS.

Jan Ove Aftret

Avdelingsleder Krok/ Kran/ Tank/ Renovasjon