Vi utfører ADR-transport i henhold til de gitte krav og har lang erfaring rundt dette.

Hva er ADR last?

Farlig gods er varer, eiendeler eller materialer som transporteres og som medfører økt risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.

Veglo AS har løsninger for de fleste oppdrag, vi har det riktige utstyret og en trygg holdning, som kreves for å utføre transport av farlig gods på norske veier.

Jan Ove Aftret

Avdelingsleder Krok/ Kran/ Tank/ Renovasjon