Arve Veglo

Daglig leder

Terje Rein Karlsen

Salg & Markedsansvarlig

Sven H. Munkhaug

Avdelingsleder Farlig avfall

Jan Ove Aftret

Avdelingsleder Krok/ Kran/ Tank/ Renovasjon

Svein Ivar Aftret

Avdelingsleder Partigods transport

Svein Olsen

Avdelingsleder Termotransport

Morten Veglo

Delelager og verksted

Michael Dragsten

Teknisk leder

Marianne Bjøringsøy

Adm. Termo/Langtransport

Linda Gudmundsen

Adm./ Fakturering/ Lønn

Bård Einar Skjetnemark

Lageransvarlig

Morten Tevik

Marked og logistikkansvarlig