Fra 2016 ble det nye regler fra myndighetene om deklarering av avfall.

Alt skal skje i avfallsdeklarering.no.

Ved å gi Veglo as fullmakt her så kan vi ordne alt med deklarering av farlig avfall for våre kunder.

Sven H. Munkhaug

Avdelingsleder Farlig avfall